Bar Impresario logo

Komplexná
barová agentúra

Bar Impresario zastrešuje všetky aspekty modernej barovej agentúry od cocktailového cateringu cez poradenstvo v horeca segmente až po tvorbu hromadných podujatí pre odbornú ale aj širokú verejnosť.
Vždy so štýlom a vždy pre spokojnosť všetkých zúčastnených strán.